Work in Progress

Work in Progress är en internationell master class för illustratörer som vi genomfört 2013, 2015 och 2019.

Work in Progress görs i samarbete med Lunds konsthall och är en tre dagar lång internationell master class för professionella illustratörer. WIP sammanför ca sexton nationella och internationella illustratörer för att nätverka, arbeta, skapa och lära av varandra. Kursen består av fyra workshops ledda av fyra olika illustratörer, som själva deltar i övriga workshops, och som fokuserar på olika aspekter av den kreativa processen. Varje workshopledare har en halv dag (cirka fyra timmar) till sitt förfogande.

 

Work in Progress organiseras av Litteralund och Lunds konsthall, i samverkan med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild och formkonstnärer, och med stöd av Region Skåne.