Skolprogram

Litteralunds skolprogram riktar sig till skolelever från grundskola till gymnasium i Lunds kommun. Under en vecka i april får elever möjlighet att träffa författare, gå på workshops och se teater och film som är baserade på böcker. Skolprogrammet når drygt 2000 elever varje år.

Här kan du se programmet för 2019 i sin helhet (PDF)

Så går anmälan till

Ni väljer ut de programpunkter ni önskar delta i, samordnar med övriga lärare och ger i uppgift till skol- eller lärarbibliotekarien att göra anmälan i vår e-tjänst.

Om ni inte har någon bibliotekarie på er skola bör ni utse en annan ansvarig som kan hålla i kontakten med Litteralund. Varje skola kan anmäla sig till flera programpunkter, men bara en anmälan tack!

Vad kostar det?

40 kr/elev och programpunkt.

Tänk på att ni kan använda skapande-skolapengar för att bekosta ert deltagande. Transportresurs finns för dem som behöver det.

Läs mer om transportresursen och skapande skola här.

Lunds kommun

Litteralund

Telefon: 046-359 73 03

E-post: litteralund@lund.se

Litteralund på facebook

Litteralund på instagram

Skicka brev

Litteralund 
Box 41
221 00 Lund

Besök oss

Stora Södergatan 47, Lund