Litteralund på turné

Under årets Litteralund samarbetar vi med Lomma kommun och Kävlinge kommun. Tillsammans arrangerar vi en mindre version av festivalen på respektive ort.

Vi återkommer mer mer information och datum för turnén inom kort.

Litteralund på turné är ett kommunsamverkansprojekt mellan Lomma kommun, Lunds kommun och Kävlinge kommun med stöd av Region Skåne.